Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno E-mail Telefon Funkce
starosta Ing. Jana Veselá starosta@obec-herman.cz 725 031 062 starostka
místostarosta Ing. Václav Pexa místostarosta
Iva Bestajovská
Bohumil Malý
RNDr. Josef Milota
Miroslav Norek
Josef Šuster


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.