Územní plán
Územní plán - textová část
Územní plán Heřmaň
Veřejná vyhláška k vydání ÚP Heřmaň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA,

kterou se oznamuje vydání územního plánu Heřmaň (dále jen „ÚP“)