Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu obce Heřmaň za rok 2023
Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL - výjimka vlk

viz příloha


Volby do Evropského parlamentu - oznámení o době a místě konání voleb
Provnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kal. rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
Obecně závazná vyhláška č. 2/2024

o stanovení místního koeficientu (daň z nemovitých věcí)


Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí pro 2024

- hromadný předpisný seznam FÚ - daň z nemovitých věcí pro 2024


Informace pro voliče do EP při změně trvalého pobytu

- postup při změně trvalého pobytu občana po 28.4.2024, dále viz příloha


Volné pracovní místo v MŠ Plav – provozní pracovník
Tříkrálová sbírka
Popelnice na separovaný odpad - papír

Informace pro občany:
zájemci o popelnice na papír si mohou nádobu vyzvednout na OÚ v úředních hodinách příp. jiné dny po dohodě.


Návrh rozpočtu obce Heřmaň na rok 2024
Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku obce Heřmaň na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 až 2029 návrh
Nález - klíče

V neděli 26.11.2023 byly nalezeny před obecním úřadem klíče od auta.
Bližší info na tel. 725031062 nebo v úředních hodinách OÚ.


Informační zprávy pro občany - zavedení MUNIPOLIS / Mobilního Rozhlasu
Povolení odchytu ryb z rybníka na návsi
Jižní tangenta -oznámení geotechnického průzkumu
Tříkrálová sbírka
Manuál zkortíme energie MŽP
Návrh Střednědobý výhled rozpočtu obce Heřmaň na roky 2024 - 2028
Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku obce Heřmaň na rok 2023
Návrh rozpočtu obce Heřmaň na rok 2023
Informace pro občany - odstranění dřevin ohrožujících elektrické vedení

Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin viz příloha


Změna jízdního řádu - linkový autobus

Úpravy linky 320120 (320127) České Budějovice - Komařice od 12.6.2022:
Spoj 3 ČB 6:20h – Komařice 6:57h => nově ČB 6:15h – Komařice 6:52h (uspíšení spoje o -5 min)
Spoj 6 Komařice 7:00h - ČB 7:40h => nově Komařice 6:55h – ČB 7:35h (uspíšení spoje o -5 min)

- důvodem změny je časnější příjezd studentů a žáků do ČB pro lepší přestupy na MHD


Tříkrálová sbírka 2022

v příloze naleznete přehled obcí a výši příspěvků


Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - vlastníkům nemovitostí

viz přílohy


Informace o akcích podporovaných Jihočeským krajem

Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje


Úřední deska - archiv změn