Úřední deska

Tříkrálová sbírka

Celkový výtěžek letošní Tříkrálové sbírky pořádané pod záštitou Charity ČR činil 10 777,-. Děkujeme za Vaše štědré dary.