Rozpočet
Výkazy o plnění rozpočtu rok 2024
Rozpočet obce Heřmaň na rok 2024 schválený
Výkazy o plnění rozpočtu rok 2023
Rozpočet obce Heřmaň na rok 2023 schválený
Rozpočet obce Heřmaň na rok 2022 schválený