Obec Heřmaň

Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

o místním poplatku ze psů