Obecně závazné vyhlášky
Nové Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

- zastupiteltstvo obce vydalo nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích ze psů a za obecní systém dopadového hospodářství s účinností od 1.1.2024.
- původní OZV týkající se místních poplatků se ruší.


Oznámení o vyhlášení právního předpisu- Obecně závazná vyhláška

Požární řád obce Heřmaň


obecně závazná vyhláška 1/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Obecně závazná vyhláška 2/2021

-celé znění vyhlášky v příloze


Aktuální - Obecně závazná vyhláška 2/2019 (poplatek ze psa)

o místním poplatku ze psů.


Aktuální - Obecně závazná vyhláška 3/2019 (Odpady)

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Vyhláška obce 1/2016 o veřejném pořádku

celá vyhláška ke čtení v příloze níže.