Obecně závazné vyhlášky
obecně závazná vyhláška 1/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Obecně závazná vyhláška 2/2021

-celé znění vyhlášky v příloze


Aktuální - Obecně závazná vyhláška 2/2019 (poplatek ze psa)

o místním poplatku ze psů.


Aktuální - Obecně závazná vyhláška 3/2019 (Odpady)

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Vyhláška obce 1/2016 o veřejném pořádku

celá vyhláška ke čtení v příloze níže.