Úřední deska

Informace o akcích podporovaných Jihočeským krajem

Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje

 • V roce 2016 byla realizována firmou OK Signistav s.r.o. v obci Heřmaň akce "Oprava části místní komunikace po provedené opravě dešťové kamalizace" v celkové hodnotě Kč 233.923. Z rozpočtu Jihočeského kraje byla na tuto akci poskytnuta dotace z programu POV ve výši Kč 116.961 Kč.
 • V roce 2017 byla realizována firmou Glet s.r.o. v obci Heřmaň akce "Výměna (oprava) porvrchu hřiště na nohejbal a tenis"  v celkové hodnotě Kč 127.758. Z rozpočtu Jihočeského kraje byla na tuto akci poskytnuta dotace z programu POV ve výši Kč 76.000.
 • V roce 2018 byla realizována firmou STAVING CB s.r.o. v obci Heřmaň (v "Dolním konci") akce "Heřmaň, dešťová kanalizace a terénní úpravy" v celkové hodnotě 1.412.462,45 Kč. Z rozpočtu Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace z programu POV ve výši Kč 230.000.
 • V roce 2019 byla realizována firmou STAVING CB s.r.o. v obci Heřmaň (v "Dolním konci") akce "Oprava části místní komunikace po provedené výstavbě dešťové kanalizace" v celkové hodnotě Kč 631.691,11 Kč. Z rozpočtu Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace z programu POV ve výši Kč 300.000.                                                                                                                          
 • V roce 2020 byla realizována firmou STAVING CB s.r.o. v obci Heřmaň akce "Výstavba splaškové kanalizace větev B" v celkové hodnotě Kč 2 050 153 Kč. Z rozpočtu Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace z programu POV ve výši Kč 290.000 Kč. 
 •  
 • V roce 2021 byla realizová firmou STAVING CB s.r.o. v obci Heřmaň akce  "Výstavba chodníků k nemovitostem v místní části "Ves"  v celkové hodnotě 398 59,72 Kč.             Z rozpočtu Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace z programu POV ve výši 239 000 Kč. 
 •  
 • V roce 2022 byla realizovaná firmou Skanska a.s. v obci Heřmaň akce "Oprava části místní komunikace Dolní konec" v celkové hodnotě 734 121,46 Kč. z rozpočtu Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova Jihočekého kraje v roce 2022 ve výši 271 000 Kč.
 •  
 • V roce 2023 byla realizovaná firmou OKNOTHERM spol. s r.o., IČO 46678352 v obci Heřmaň akce "Výměna oken v budově OÚ" v celkové hodnotě 209 842,00 Kč. z rozpočtu Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova Jihočekého kraje v roce 2022 ve výši 113 000 Kč.

 

 

 

 

Informace o akcích podporovaných Jihočeským krajem - logo