Archiv - archiv změn

název dokumentuvyvěšenosejmuto
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu 07. 08. 2022 00:00:0008. 08. 2022 00:00:00
Dočasné přerušení provozu obecní knihovny 21. 06. 2022 00:00:0022. 06. 2022 00:00:00
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce 03. 06. 2022 00:00:0004. 06. 2022 00:00:00
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 19. 05. 2022 00:00:0020. 05. 2022 00:00:00
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 31. 03. 2022 00:00:0001. 04. 2022 00:00:00
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 24. 02. 2022 00:00:0025. 02. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZe 21. 02. 2022 00:00:0022. 02. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška - OOP MŽP 21. 02. 2022 00:00:0022. 02. 2022 00:00:00
Oznámení o odstávce elektrického proudu 02. 12. 2021 00:00:0003. 12. 2021 00:00:00
Plánovaná odstávka elektrického proudu 27. 10. 2021 00:00:0028. 10. 2021 00:00:00
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 21. 10. 2021 00:00:0022. 10. 2021 00:00:00
Zasedání Zastupitelstva obce 15. 10. 2021 00:00:0016. 10. 2021 00:00:00
informace o konání voleb do PS Parlamentu ČR 10. 10. 2021 00:00:0011. 10. 2021 00:00:00
Volby 2021 - školení 10. 10. 2021 00:00:0011. 10. 2021 00:00:00
Stanovení minim. počtu členů okrskových volebních komisí - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 10. 10. 2021 00:00:0011. 10. 2021 00:00:00
Stanovení minim. počtu členů okrskových volebních komisí - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 10. 10. 2021 00:00:0011. 10. 2021 00:00:00
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - Volby do Parlamentu ČR 10. 10. 2021 00:00:0011. 10. 2021 00:00:00
Oznámení zahájení územního řízení, Veřejná vyhláška 23. 07. 2021 00:00:0024. 07. 2021 00:00:00
úprava provozu - uzavírka ul. Plavská 20. 07. 2021 00:00:0021. 07. 2021 00:00:00
Aukční vyhláška 18. 06. 2021 00:00:0019. 06. 2021 00:00:00
Dražební vyhláška 12. 05. 2021 00:00:0013. 05. 2021 00:00:00
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY - NOUZOVÝ STAV 31. 03. 2021 00:00:0001. 04. 2021 00:00:00
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 19. 03. 2021 00:00:0020. 03. 2021 00:00:00
zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 17. 12. 2020 00:00:0018. 12. 2020 00:00:00
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 04. 11. 2020 00:00:0005. 11. 2020 00:00:00
ÚP Borovnice 03. 11. 2020 00:00:0004. 11. 2020 00:00:00
ZRUŠENO - Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 31. 10. 2020 00:00:0001. 11. 2020 00:00:00
Uzavíka silnice v Nové Vsi 11. 10. 2020 00:00:0012. 10. 2020 00:00:00
Přerušení dodávky elektrické energie 25.8.2020 a 3.9.2020 04. 09. 2020 00:00:0005. 09. 2020 00:00:00
Školení předsedů a místopředsedů volební komise 2020 03. 09. 2020 00:00:0003. 10. 2020 00:00:00
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 25. 06. 2020 00:00:0026. 06. 2020 00:00:00
Informace ČEVAK a.s. - platná kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2019 08. 06. 2020 00:00:0009. 06. 2020 00:00:00
Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitých věcí na rok 2020 28. 05. 2020 00:00:0029. 05. 2020 00:00:00
Zasedání Zastupitelstva Jihočeskéh kraje 21. 05. 2020 00:00:0022. 05. 2020 00:00:00
Veřejná vyhláška 11. 05. 2020 00:00:0012. 05. 2020 00:00:00
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 30. 04. 2020 00:00:0001. 05. 2020 00:00:00
Informace pro občany - uzavírka silnice 20. 04. 2020 00:00:0021. 04. 2020 00:00:00
Informace k dani z nemovitých věcí 31. 03. 2020 00:00:0001. 04. 2020 00:00:00
Tříkrálová sbírka 2020 - výsledek 29. 02. 2020 00:00:0001. 03. 2020 00:00:00
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 07. 01. 2020 00:00:0008. 01. 2020 00:00:00
Opatření obecné povahy - zřízení ochranného pásma leteckého pozemního zařízení radiolokátoru České Budějovice 17. 12. 2019 00:00:0018. 12. 2019 00:00:00
Zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví obce Heřmaň 13. 09. 2019 00:00:0014. 09. 2019 00:00:00
Oznámení opřerušení dodávky elektrické energie 05. 09. 2019 00:00:0006. 09. 2019 00:00:00
Rozhodnutí povolení zvláštního užívání pozemní komunikace 14. 08. 2019 00:00:0015. 08. 2019 00:00:00
Lesy pro budoucnost - přednáška Lesy ČR 26. 06. 2019 00:00:0027. 06. 2019 00:00:00
veřejná vyhláška - opatření obec. povahy 21. 06. 2019 00:00:0022. 06. 2019 00:00:00
Zasedání zastupitelstva obce 07. 06. 2019 00:00:0008. 06. 2019 00:00:00
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 16. 05. 2019 00:51:3424. 05. 2019 00:00:00
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 05. 05. 2019 21:48:2701. 06. 2019 00:00:00
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce 02. 05. 2019 22:43:2204. 06. 2019 00:00:00
Hromadné očkování psů a koček 15. 04. 2019 20:29:3926. 04. 2019 00:00:00
Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 14. 04. 2019 22:27:3426. 05. 2019 00:00:00
Oznámení zasedání Zastupitelstva obce 12. 04. 2019 00:00:0013. 04. 2019 00:00:00
20. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 12. 04. 2019 00:00:0013. 04. 2019 00:00:00
Informace občanům - volby do EP 09. 04. 2019 23:18:2526. 05. 2019 00:00:00
Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy na kormorána JČ kraj 31. 03. 2019 00:00:0001. 04. 2019 00:00:00
Oznámení občanům 08. 03. 2019 00:00:0009. 03. 2019 00:00:00
oznámení o konání Zastupitelstva jihočeského kraje 15. 02. 2019 00:00:0016. 02. 2019 00:00:00
Dotační smlouva SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko 31. 12. 2018 00:00:0001. 01. 2019 00:00:00
18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 14. 12. 2018 00:00:0015. 12. 2018 00:00:00
Schválení stavebního záměru "Heřmaň_dešťová kanalizace a terénní úpravy" 01. 10. 2018 00:00:0001. 11. 2018 00:00:00
Dražební vyhláška 13. 09. 2018 00:00:0014. 09. 2018 00:00:00
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce 29. 06. 2018 00:00:0030. 06. 2018 00:00:00
Mateřská škola Plav 31. 05. 2018 00:00:0001. 06. 2018 00:00:00
Veřejná vyhláška k vydání ÚP Heřmaň 20. 03. 2018 10:37:4320. 03. 2018 10:39:20
Provozování kanalizace a ČOV Heřmaň 10. 12. 2017 00:00:0011. 12. 2017 00:00:00
Zasedání zastupitelstva obce 20. 10. 2017 00:00:0021. 10. 2017 00:00:00
Návrh závěrečného účtu obce Heřmaň za rok 2016 15. 06. 2017 00:00:0016. 06. 2017 00:00:00
Smlouva o poskytnutí dotace -SMO region Pomalší 06. 05. 2017 00:00:0007. 05. 2017 00:00:00
Vyhláška obce 1/2016 o veřejném pořádku 17. 01. 2017 09:18:0823. 07. 2018 11:10:48
Veřejná vyhláška- Krajský úřad Jihočeského kraje 25. 11. 2016 00:00:0026. 11. 2016 00:00:00
Oznámení o zassedání zastupitelstva obce 11. 11. 2016 00:00:0012. 11. 2016 00:00:00
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 30. 09. 2016 00:00:0001. 10. 2016 00:00:00
Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou 16. 09. 2016 00:00:0017. 09. 2016 00:00:00
Svazek měst a obcí regionu Pomalší - Smlouva o poskytnutí dotace 30. 08. 2016 00:00:0031. 08. 2016 00:00:00
Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvalita ovzduší zóna Jihozápad ? CZ 03. 04. 07. 2016 00:00:0005. 07. 2016 00:00:00
NÁVRH - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 28. 04. 2016 00:00:0029. 04. 2016 00:00:00
Svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů 02. 04. 2016 00:00:0003. 04. 2016 00:00:00
Informace k dani z nemovitých v ě cí na zda ň ovací období roku 2016 pro obec: H E Ř M A Ň 02. 02. 2016 00:00:0003. 02. 2016 00:00:00
Tříkrálová sbírka v obci Heřmaň 31. 01. 2016 00:00:0001. 02. 2016 00:00:00
Návrh rozpočtu obce Heřmaň pro rok 2016 31. 12. 2015 00:00:0001. 01. 2016 00:00:00
Návrh územního plánu obce Heřmaň 20. 12. 2015 00:00:0021. 12. 2015 00:00:00
Záměr prodeje pozemků obce Heřmaň 31. 07. 2015 00:00:0001. 08. 2015 00:00:00
Krajský úřad - Opatření obecné povahy č. 1/2015 26. 06. 2015 00:00:0027. 06. 2015 00:00:00
Oznámení o konání zastupitelstva obce 12. 06. 2015 00:00:0013. 06. 2015 00:00:00
Rybářské závody v Heřmani 17. 05. 2015 00:00:0018. 05. 2015 00:00:00
Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2014 20. 04. 2015 00:00:0021. 04. 2015 00:00:00