Úřední deska

Informace o cenách vodného a stočného na rok 2023

Na návrh provozovatele vodovodů a kanalizací (ČEVAK, a. s.) byla stanovena jednotná cena vody (vodného) skupiny všech obcí Nedabylska z obecního vodovodu na rok 2023 takto:

 

Dle obecně závazné vyhlášky č. 01/2008 Obce Heřmaň bude i v roce 2023 úhrada vodného za dodávku pitné vody z obecního vodovodu pro veřejnou potřebu opět ve dvousložkové formě:

 

» pevná složka 408 Kč za rok (neměněno)

» pohyblivá složka (tvořena součinem ceny vodného a množstvím odebrané vody), cena vodného (navýšeno) je tedy 39,81 Kč/ bez DPH (tj. 43,79 Kč/ s DPH) pro všechny domácnosti (odběrná místa), bez ohledu na to, zda je v odběrném místě hlášen někdo k trvalému pobytu, či nikoliv.

 

Cena na náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod tzn. stočného také ve dvousložkové formě:

» pevná složka 440 Kč za rok (neměněno)

» pohyblivá složka ceny stočného (navýšení) je 51,20 Kč/ bez DPH; tj. 56,32 Kč/ s DPH

 

tab. přehled cen vodného a stočného s meziročním rozdílem v %

r. 2023

pevná složka/rok

(paušál)

Kč/m³ bez DPH

Kč/m³ s DPH

meziroční rozdíl v %

VODNÉ

408,-

39,81,-

43,79,-

+ 9,28

STOČNÉ

440,-

51,20,-

56,32,-

+ 8,89

 

 

 

V Heřmani dne 15. 12. 2022

 

Ing. Jana Veselá

starostka obce