Úřední deska

Stanovení minim. počtu členů okrskových volebních komisí - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR